Ivan 8.32 upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.36 Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.